Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Neem gerust contact met ons op!

 

Ik wil mijn kindje graag inschrijven in Windekind. Hoe verloopt dit?

Ouders die een plaatsje willen in Windekind moeten zich steeds inschrijven via www.kinderopvanginbrussel.be. Hier geeft u onder andere uw persoonlijke gegevens in, de gewenste startdatum, het gewenste aantal dagen per week opvang, ..

Plaatsen worden toegewezen tijdens de eerste week van de maand en dit ten vroegste 7 maanden voor de gevraagde startdatum. Bijvoorbeeld: als u een plaatsaanvraag doet met startdatum augustus dan krijgt u in de eerste week van januari een antwoord op uw aanvraag. Ouders krijgen steeds een antwoord, ongeacht of dit positief of negatief is.

Openingstijden

De opvang is van maandag t.e.m. vrijdag open van 07u00 tot 18u00.

Sluitingsdagen

De exacte sluitingsdata kan u steeds terugvinden op de website. U krijgt deze planning als ouder ook steeds digitaal en de info hangt uit in de opvang zelf.

De sluitingsperiode vallen in theorie steeds in ongeveer dezelfde periodes:

-Lentesluiting: week van de Paasvakantie waarin Paasmaandag valt of week ervoor indien Paasmaandag na de 2 weken schoolvakantie valt.

-Zomersluiting: drie à vier weken in de periode juli - augustus.

-Wintersluiting: meestal vanaf 24/12 tot en met 2/01 (tussen Kerstmis en Nieuwjaar)

-Alle wettelijke feestdagen en de brugdagen die erbij horen.

Welke taal wordt in Windekind gesproken?

De omgangstaal met de kinderen en de (administratieve) voertaal met de gezinnen is steeds het Nederlands. Communicatie tussen begeleiders, medewerkers, verantwoordelijke en gezinnen zal dan ook steeds en zonder uitzondering het in het Nederlands zijn. Het is bijgevolg belangrijk dat personen die het kindje brengen/komen ophalen het Nederlands voldoende machtig zijn om op een vlotte manier te kunnen communiceren en informatie te kunnen doorgeven/begrijpen. Per uitzondering nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid ter harte door flexibel te zijn bij hoogdringendheid.

Hoe groot is een leefgroepje?

Windekind telt 54 erkende voltijdse opvangplaatsen. De kinderen zijn verdeeld in 2 leeftijdscategorieën: baby’s (tot 18 maanden) en peuters (van 18 maanden tot 3 jaar). De kindjes worden opgevangen in 8 groepen: 4 babygroepen en 4 peutergroepen, met 1 vaste begeleider per groep. Elke begeleider heeft maximaal 8 kindjes onder zijn/haar vleugels. 2 vlinderfuncties zorgen voor extra ondersteuning.

De overstap van babygroep naar peutergroep wordt niet louter bepaald op leeftijd, vooral de individuele ontwikkeling is een maatstaf om al dan niet van groep te veranderen. Ook voor deze overstap wordt een wenmoment georganiseerd.

Kennismaking met de opvang en wenmomenten

Ouders die een positief antwoord hebben gekregen via www.kinderopvanginbrussel.be kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke om antwoord te krijgen op hun vragen, een afspraak te maken voor een rondleiding in de opvang, de administratieve inschrijving in orde te maken, .. Opmerking: rondleidingen worden alleen gegeven na een positief antwoord op de plaatsaanvraag om de overlast voor de kinderen te beperken.

Een maand voor de start wordt een infomoment ingepland met de startende ouders. Dit moment heeft als doel vragen te kunnen beantwoorden, ouders kennis te laten maken met de teamleden en de andere startende ouders, het inplannen van de wenmomenten en het regelen van de nodige administratieve formaliteiten. Op die manier proberen we de start zo vlot mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

In de week voor de effectieve start worden 3 wenmomenten ingepland. Wij nodigen ouders van een kindje dat voor de eerste maal naar ons kinderdagverblijf komt uit om (deels) samen met het kindje enkele momenten op de afdeling door te brengen om te wennen. Het is belangrijk om langzaam te wennen aan de nieuwe omgeving. Ook voor de ouder(s) is het belangrijk dat de opvang geleidelijk start. We stellen voor dat mama en/of papa twee dagen een uurtje blijven (steeds van 9u30 tot 10u30), samen met het kindje. Op deze momenten kan een uitwisseling van informatie plaatsvinden tussen de kinderbegeleidster en de ouder(s). Een derde wenmoment duurt 2u (van 9u tot 11u) en is voor het kindje alleen, zo kan hij/zij rustig wennen aan de omgeving, de begeleiders, de andere kindjes, .. Deze wenmomenten zijn gratis én verplicht.

Dagverloop van de kinderen

In de babygroepen wordt altijd volledig volgens het ritme van het kind gewerkt. Er wordt NIET gewerkt met vaste slaapmomenten, het wakker maken op bepaalde tijdstippen, vaste eetmomenten, ..

Bij de peuters wordt meer structuur toegepast en ziet een dagje er als volgt uit:

07u-09u: vrij spel

09u-11u: activiteit + badkamermoment

11u–12u: aan tafel

12u–14u30: middagdutje

14u-15u: vrij spel + badkamermoment

15u-15u30: vieruurtje

Vanaf 15u30: vrij spel

Maaltijden

Al onze maaltijden worden ter plaatse dagvers bereid door onze kokkin. Vers fruit en verse groenten kopen wij aan bij een lokale handelaar en ook het vlees wordt lokaal aangekocht. Wij zetten in op aankopen in korte keten met aandacht voor onze ecologische voetafdruk en zorgen ook voor voldoende variatie op het menu.

Dieetaanpassingen kunnen met een doktersattest.

Hoeveel kost de opvang?

De prijs per dag wordt berekend volgens het inkomen. Een inkomensattest wordt door de ouder zelf aangevraagd via de website van Kind & Gezin (https://mijn.kindengezin.be/home) en tijdig bezorgd aan de opvang.

U krijgt jaarlijks een fiscaal attest om in te geven bij uw belastingsaanvraag (uiteraard op voorwaarde dat alle facturen betaald werden).

Afwezigheden en respijtdagen

Per volledig kalenderjaar krijgt elk kind 18 volle of 36 halve respijtdagen bij voltijds opvangplan, in verhouding minder dagen bij een deeltijds opvangplan. Bij elke afwezigheid (ziekte – ook indien gerechtvaardigd door een doktersattest, snipperdag, dagje bij oma, vakantie, ..) wordt een respijtdag aangerekend. 100% van de dagprijs (bepaald door Kind & Gezin) wordt aangerekend bij het opgebruikt hebben van alle respijtdagen.

Wat met vaccins?

Bij inschrijving in Windekind gaat u er mee akkoord uw kind te laten vaccineren volgens het door Kind & Gezin aanbevolen vaccinatieschema. Het correct volgen van dit schema is een verplichte voorwaarde, met het oog op gedeelde en in beide richtingen werkende verantwoordelijkheid van ouders binnen de groepsopvang. Bij het eerste wenmoment dient een bewijs van de toegediende vaccinaties meegebracht te worden.

Kindje ophalen

Wij vragen dat u uw kindje ten laatste om 17u50 komt ophalen zodanig dat er voldoende tijd is voor het overlopen van zijn/haar dag in de opvang. Peuters kunnen niet opgehaald worden tussen 12u en 14u30 en dit omwille van het respecteren van de rustmomenten.

Hoe kan ik als ouder de start in de opvang zo vlot mogelijk laten verlopen?

Ervaring leert ons dat de eerste momenten in de opvang wat zorgen en stress met zich mee kunnen brengen. Enkele inspanningen op voorhand kunnen er echter voor zorgen dat de overstap naar de groepsopvang net dat tikkeltje vlotter verloopt. Met het welzijn en welbevinden van jullie kindje in het achterhoofd hadden wij u dan ook graag volgende tips meegegeven:

SLAPEN

Kindjes ervaren minder stress in de opvang wanneer ze zelfstandig in slaap kunnen vallen en gewoon zijn aan het slapen in een eigen bed (niet enkel in relax, draagzak, schommel, bed ouders, ..). Kindjes die wakker in bed worden gelegd en zo aanleren zelfstandig in slaap te vallen doen dit ook vlot(ter) in de opvang.

Aangezien knuffels en dekens in functie van wiegendoodpreventie niet toegelaten zijn in onze opvang is het verder ook aangenamer voor uw kindje wanneer hij/zij kan slapen zonder knuffel(s) en dekens in bed. Om de slaapgewoonten bij opvang niet te moeten wijzigen raden we aan een slaapzak te gebruiken vanaf de geboorte en kinderen ook op de rug te laten slapen. Baby’s tot 6 maanden slapen onder permanent toezicht in de leefruimte, het is dus handig wanneer je kindje gewoon is om in slaap te vallen met omgevingsdrukte.

VOEDING

Om er voor te zorgen dat het geven van flesjes vlot gaat in de opvang helpt het wanneer uw kindje vlot kan drinken aan een speentje voor de start in Windekind – ook kindjes die borstvoeding krijgen zijn geholpen met het feit dat ze ook aan een flesje kunnen drinken. Verder is het ook aangeraden niet te starten met vaste maaltijden op hetzelfde moment van de start in de opvang.

SPELEN

Wanneer je als ouder de zelfstandigheid van je kindje stimuleert en hem/haar geregeld de mogelijkheid geeft zich zelf bezig te houden vergemakkelijkt dit de overstap naar de opvang. Kindjes die erg vaak in een draagzak zitten hebben die zelfstandigheid minder en ervaren meer stress en ongemak. Daarom raden wij aan het gebruik van een draagzak te beperken en kindjes de kans te geven actief te leren zijn op bv. een speelmat.

Wat moet ik als ouder zelf voorzien?

Als ouder zorg je voor volgende zaken:

-Voldoende reservekledij (kledij moet steeds voorzien zijn van naam en wordt gestockeerd in het persoonlijke kastje)

-Fysiologisch serum

-Bij flesvoeding: zuivere flessen en melkpoeder

-Borstvoeding: ouder kan ter plaatse borstvoeding komen geven of kan gekoelde/ingevroren afgekolfde melk meegeven

-Slaapzak

-Fopspeen (indien nodig)

-Een herbruikbare zak om vuile kledij mee te geven naar huis

Luiers, handdoeken, slabben, verzorgingsproducten, .. worden voorzien door de opvang.

Luiers

Luiers worden aangekocht door de opvang en moeten dus niet voorzien worden door de ouder(s). De kost hiervoor wordt verrekend op de maandelijkse factuur.

Binnen de kinderopvang worden geen herbruikbare luiers gebruikt en dit omdat onze infrastructuur er zich niet toe leent om deze op een hygiënische en hindervrije manier te kunnen opbergen. Kinderen kunnen ’s ochtends wel gebracht worden in een wasbare luier, deze wordt dan na het verversen in het kastje gelegd.

Kan ik mijn kind ziek brengen?

Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen neemt het kinderdagverblijf geen acuut zieke kinderen op. Kindjes kunnen enkel en alleen opnieuw opgenomen worden in het kinderdagverblijf mits een begeleidend medisch attest waaruit blijkt dat ze niet meer besmettelijk zijn. Kinderen met infectieziekten en/of diarree, als ook kindjes met levende luizen worden niet toegelaten in het kinderdagverblijf (besmettelijke ziekten). Het kinderdagverblijf hanteert de infectieklapper van Kind en Gezin om te beslissen of een ‘ziek’ kind al dan niet toegang krijgt tot de opvang. De uiteindelijke beslissing blijft wel bij de opvang.

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. De kinderbegeleidster en/of verantwoordelijke houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces. Uiteraard rekenen wij verder ook op het gezond verstand en inschattingsvermogen van de ouders betreffende de beslissing om licht zieke kinderen naar de opvang te brengen.

Wat als je kindje overdag ziek wordt?

Als uw kindje overdag ziek wordt, wordt u als ouders op de hoogte gebracht. Op de tweede dag koorts in de opvang (d.w.z. >38,5°C) moet iemand (met schriftelijke gegeven toestemming) het kindje komen halen en mag hij/zij de volgende opvangdag enkel en alleen toegelaten worden met een geldig doktersattest waarin verklaard wordt dat uw kindje mag opgevangen worden. Let wel: de uiteindelijke beslissing wat betreft het al dan niet opvangen van uw kindje ligt steeds bij de opvang zelf.

Medicijnen worden enkel gegeven op medisch voorschrift en indien u hier als ouder schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Aërosols kunnen niet gegeven worden in de opvang, puffers wel.

Welke maatregelen worden er genomen ter preventie van wiegendood?

Ter preventie van wiegendood in de niet-loper-afdelingen worden volgende maatregelen genomen:

-verplichte slaaphouding op de vlakke rug, uitzonderingen enkel met medisch attest

-geen knuffels in bed

-geen mobiel meer vanaf het ogenblik dat de kinderen zich kunnen optrekken in bed

-omgevingstemperatuur in de slaapruimtes tussen 18° en 20°C

-medicatie enkel op medisch voorschrift

-geen donsdekens bij kinderen onder de leeftijd van één jaar, enkel slaapzak

-geen koordjes of kralenkettingen aan de fopspenen

-elke 15 minuten rondgang in de slaapkamers ter controle van de slapende kinderen i.h.k.v. wiegendoodpreventie

-kinderen tot de leeftijd van 6 maanden slapen onder permanent toezicht in de leefruimte

Kunnen de kindjes buitenspelen?

Ja! Wij hebben 2 buitenruimtes: een speelkoer en een tuin en proberen hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Ook is er een park op wandelafstand en beschikken wij over 2 bolderkarren waarmee wandelingen worden gedaan.

Wordt in Windekind volgens een bepaalde pedagogiek gewerkt?

Windekind werkt volgens de visie omvat in de Reggio Emilia-stroming. Concreet houdt dit in dat wij 5 pijlers handhaven:

Inspelen op de interesses van het kind

Kinderen krijgen de ruimte om zelf aan te geven wat het boeit, prikkelt, uitdaagt, .. De kindbegeleider observeert dit en speelt hier creatief op in. Er wordt ook gewerkt met niet zo voor de hand liggende materialen (bv: kosteloos wegwerpmateriaal) en speelgoed wordt voldoende afgewisseld of op nieuwe manieren gebruikt (bv: met blokken kan meer gebeuren dan enkel torens bouwen). Kinderen worden steeds gestimuleerd om deel te nemen aaneen geleide activiteit, maar nooit verplicht. Indien zij op dat moment andere interesses hebben kan dit.

Zelfstandigheid en zelfsturing stimuleren

Kinderen mogen keuzes maken. Speelgoedbakken worden bijvoorbeeld voorzien van prenten met betrekking tot deinhoud zodat het kind bewust kan kiezen waarmee het wil spelen. Ze worden ook gestimuleerd tot het uitvoeren van kleine zelfstandige taakjes zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de slabbers, het zelf proberen uitdoen van de kleertjes en schoenen, ..

De kindjes worden bij de start van de dag opgevangen in een centrale ontmoetingsruimte zodat ze in contact komen met de kindjes uit andere groepjes en elkaar zo kunnen ontdekken.

Er wordt ook steeds veel aandacht geschonken aan de verschillende vormen van communicatie: non-verbale communicatie (bijvoorbeeld lichaamstaal) wordt nooit uit het oog verloren.

Documenteren

Kindjes worden geobserveerd en deze bevindingen worden u meegedeeld via ZiKo-papieren. Informatie over hoe het dagje van uw kind was kan u steeds terugvinden in de Heen-en-Weerboekjes via de digitale ouderhoek. Ook proberen wij in de mate van het mogelijke beeldmateriaal te delen via de ouderhoek, foto’s in de gang, .. Opmerking hierbij is dat de nadruk van het documenteren ligt op het groepsgebeuren en niet op het maken van individuele portretten. Ook is het maken/delen van foto’s, filmpjes, .. nooit prioritair op de eigenlijke werking van en veiligheid in de opvanggroepjes.

Participatie van ouders, gezin, families, ..

Vanuit Windekind worden verscheidene activiteiten georganiseerd die steunen op de participatie van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de voorleesweek, de week van de smaak, familiepicknick, oudercafé, grootoudernamiddag, ..

Verder kunnen ouders kunnen bijvoorbeeld ook aanbieden om te gaan wandelen met de kinderen of om deel uit te maken van onze Raad van Bestuur. Ook voor klusjesdagen of acties doen wij beroep op het enthousiasme van de omgeving van het kindje om zo een steentje bij te dragen en meer te kunnen verwezenlijken.

Ruimte als pedagoog

Een kind dat zich veilig en geborgen voelt gaat ontdekking opzoeken en al spelend ontwikkelen. Wij proberen onze ruimtes zodanig in te delen dat de kindjes vlot weten wat er te gebeuren staat (bijvoorbeeld vaste slaap-en eetplaatsen) maar ook waar ze zich volop kunnen uitleven. De beschikbare plaats wordt ingedeeld in hoekjes, speelzones, snoezelplekjes, .. zodat ze naar eigen beleving kunnen deelnemen. Een verscheidenheid aan (uitdagende) prikkels wordt aangeboden, maar rust wordt ook steeds gewaarborgd. Door hoekenwerk en zones kunnen kinderen maximaal opgaan in hetgeen hen prikkelt en boeit.

Hoe worden wij als ouder op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen?

In Windekind zetten wij maximaal in op communicatie. Bij het brengen en ophalen van je kindje is er steeds tijd voor een gesprek met de begeleider. Een Heen-en-Weerboekje kan je terugvinden in onze digitale ouderhoek.

Verder werken wij ook met het kindobservatiesysteem ZiKo-Vo en brengen we je als ouder op de hoogte van onze observaties.

Wordt er samengewerkt met groeperingen in de buurt van de opvang?

Ja, Windekind is een buurtcrèche. Wij werken samen met verschillende instanties en organiseren op regelmatige basis activiteiten met omliggende buurtgroeperingen zoals bijvoorbeeld onze zangnamiddag met de bewoners van rusthuis Magnolia.

Heb je een klacht?

Je vindt het klachtenformulier terug in het huishoudelijk reglement of je kan terecht bij de verantwoordelijke via infowindekind@proximus.be.

Contact

Verantwoordelijke: Lamot Mireille – infowindekind@skynet.be – 02/426.08.45


Opgelet: omwille van de rustmomenten van de peuters vragen wij om telefonisch contact tussen 12u00 en 14u30 tot een minimum te beperken en dan alleen in hoogdringende situaties op deze manier contact op te nemen.